Eskont menica
Eskont menica

Eskont menica

BS Finance svojim Klijenata nudi uslugu eskonta menica, kao vid kratkoročnog finansiranja, čime se na efikasan i brz način može naplatiti menica i pre datuma dospeća koji je naznačen na istoj.

 

Menice koje su predmet eskonta moraju biti izdate na bazi faktura, ugovora ili overenih situacija od strane bonitetnih Kupaca i registrovane u nadležnom registru menica koji se vodi kod Narodne Banke Srbije.

 

Osnovna korist koju Klijent ostvaruje kod proizvoda eskont menica, jeste pravovremeno raspolaganje likvidnim sredstvima, što stvara mogućnost za značajno poboljšanje i proširenje poslovanja društva sa jedne strane, a sa druge strane omogućava bolju konkurentnost na tržištu s obzirom na sve izraženije zahteve kupaca za dužim rokovima plaćanja.

kontaktirajte nas i saznajte kako Vam možemo pomoći da unapredite svoje poslovanje.
BS Finance © 2024, Sva prava zadržana | Izrada sajta Normasoft

Pretraga