Međunarodni faktoring
Međunarodni faktoring

Međunarodni faktoring

Međunarodni faktoring predstavlja kupoprodaju postojećeg nedospelog ili budućeg kratkoročnog novčanog potraživanja nastalog po osnovu ugovora o prodaji robe i/ili pružanju usluga u poslovima spoljnotrgovinskog prometa. 

 

Namenjen je izvoznicima, prvenstveno srednjim i velikim pravnim licima, koji imaju zaključene komercijalne ugovore za plasman roba i/ili usluga na ino tržišta.

 

Međunarodni  faktoring se može realizovati kroz jednofaktorski i dvofaktorski sistem.

 

Dvofaktoriski međunarodni faktoring obavljamo sa faktoring kućama članicama Factors Chain International, najveće svetske organizacije za faktoring koja ima više od 400 članica u preko 90 zemalja sveta čiji je BS Finance član od svog osnivanja.

kontaktirajte nas i saznajte kako Vam možemo pomoći da unapredite svoje poslovanje.
BS Finance © 2024, Sva prava zadržana | Izrada sajta Normasoft

Pretraga