Faktoring klasik
Faktoring klasik

Faktoring klasik

Inteligentni i moćan način finansiranja

Novčani tok (cash flow) je odlučujući  faktor za razvoj i rast Vašeg  privrednog društva. U odnosu na cash flow, menadžer, preduzetnik ili vlasnik privrednog društva  donosi  strateške  odluke koje su presudne ne samo za razvoj već  i za opstanak u današnjem privrednom okruženju. Jedino dobar novčani  tok omogućava slobodu u strateškim odlukama.
Faktoring – classic je vrsta faktoring proizvoda koju Klijenti najčešće koriste i to za namenu finansiranja obrtnih sredstava, poboljšanje novčanog toka i održavanja tekuće likvidnosti. Na ovaj način privredno društvo može značajno proširiti asortiman proizvoda koje nudi svojim kupcima, odnosno može zadovoljiti znatno veće potrebe velikih kupaca za pojedinim proizvodima
koje nudi. Faktoring Clasik po principu eskontnog otkupa potraživanja po osnovu izdatih faktura realizuje se na taj način što se na račun Klijenta uplaćuje iznos do 100% nominalne vrednosti faktura, umanjen za:

Kod ove vrste faktoringa neophodno je da Klijent od Dužnika pribavi saglasnost za prenos potraživanja na novog poverioca (Faktor)

Za isporučenu robu/uslugu Prodavac kupcu izdaje fakturu/situaciju sa odloženim rokom plaćanja

Prodavac se obraca Faktoru sa zahtevom za faktoring potraživanja

Na bazi ugovorenih uslova za prenos potraživanja i obaveštenja Kupcu da je potraživanje preneto na novog poverioca/ Faktora. Faktor prodavcu isplaćuje ugovorenu sumu

Po dospeću fakture na naplatu, Kupac nominalni iznos fakture plaća Faktoru

kontaktirajte nas i saznajte kako Vam možemo pomoći da unapredite svoje poslovanje.
BS Finance © 2024, Sva prava zadržana | Izrada sajta Normasoft

Pretraga