PROMENA VLASNIČKE STRUKTURE

PROMENA VLASNIČKE STRUKTURE

BS Investment Group je postala većinski vlasnik Drušva za faktoring DKM Finance d.o.o. Beograd, osnovanog kao Jubmes Faktoring 2012. godine, koje će ubuduće poslovati pod imenom Drušvo za faktoring BS Finance 2012 d.o.o. Beograd, na adresi Dragoslava Srejovića 2i

BS Finance je faktoring kuća sa desetogodišnjim tradicijom i širokom lepezom usluga u finansiranju domaćeg i međunarodnog prometa.

BS Finance kao deo BS Investment grupe spaja najbolja iskustva iz oblasti bankarstva i privrede i daje svojim klijentima efektivna rešenja usklađivanja novčanih tokova, povećanja likvidnosti i nesmetanog obavljanja poslovnih aktivnosti.

Kroz otkup kratkoročnih nedospelih novčanih potraživanja nastalih po osnovu prodaje roba ili pružanja usluga između privrednih subjekata, BS Finance svakom od svojih klijenata omogućava nesmetan rast i razvoj primarne delatnosti, kroz poboljšanje likvidnosti.

BS Finance © 2024, Sva prava zadržana | Izrada sajta Normasoft

Pretraga